Billig landbruksforsikring

Når du skal ha veteranbilforsikring er det sånn at du må gjerne belage deg på at det legges noen bruksbegrensninger på bilen, og dette må du ta høyde for når du skal lete etter det beste tilbudet for deg og din veteranbil. Er du med i et miljø som er sentrert rundt veteranbiler så kan du snakke med de rundt deg og se hva de har gjort når det kommer til forsikring. Det er viktig å høre om de har hatt behov for å ha oppgjør med forsikringsselskapet hvis noe har skjedd med bilen. Hvordan har forsikringsselskapet håndtert det? Det er utrolig viktig fordi det sier noe om hvordan de kan behandle deg om du kommer i lignende situasjon.

Billig landbruksforsikring

Norsk landbruk omfatter ikke bare bonden og gårdsbruket, men også forbrukere, matproduksjon, miljø, jordvern og kulturlandskap. Ikke minst handler norsk landbruk om verdiskapning med eksport og sysselsetting. I dag er norsk landbruk alt som har med jordbruk, reindrift, skogsbruk, husdyrhold og næring av ulik slag som blant annet oppdrettsnæring og mer.

Det ligger mye ansvar for generell matpolitikk i landbruket, der landbruksdepartementet har en stor satsning for plantehelse, dyrehelse og mattrygghet. De inngår også i flere forskningsprosjekter. I Norge er landbruket viktig for å opprettholde arbeidsplasser og bosetning i hele Norge. Fordi miljøtiltak er så viktig gir flere forsikringsselskap en billig landbruksforsikring om miljøtiltak blir satt i gang, altså en redusert årspremie. Dette går vi nærmere inn på under pris lenger ned.

Driftsbygg

Landbruksforsikring dekker skade på bygg som kommer av naturskader, brann, vann, tyveri eller øvrige ytre skader. Driftsbygg som dekkes er alle som kan brukes til næring slik som redskapshus, låve og fjøs. Noen forsikringer dekker også indre skader som skade på ventilasjonsanlegg og teknisk utstyr. Videre dekkes tilbygg, påbygg og annet i løpet av forsikringsåret, eventuelt utgifter til rivning. Det som er å finne av løsøre som kan vises til bruk for vedlikehold av bygninger og uteområde hører også under forsikringen for driftsbygninger. Sist men ikke minst så går også hageanlegg og uteområde inn under driftsbygg- forsikringen.

Enkelte aktører har øvrige punkter under sine forsikringer, der det også er mulig å utvide forsikringene med tanken på husleietap, kunstnerisk utsmykking eller antikvarisk merverdi. Ettersom dette ikke gjelder alle gårder må man ofte selv ta kontakt med forsikringsselskapet og de gjør en vurdering. Hva forsikringen dekker varierer også i forhold til om det er en billig landbruksforsikring eller om forsikringspremien er større.

Det er mulig å velge både fullverdi-forsikring eller førsterisiko når det gjelder driftsbygg forsikringen. For en billig landbruksforsikring bør man velge førsterisiko, som dekker skade på bygningen opp til avtalt forsikringssum. Om man ønsker økt grad av forsikring vil fullverdi gi erstatning fastsatt på bakgrunn av hva reparasjoner eller gjenoppbygging bil koste uten begrenset sum. Dersom man har en større gård med store verdier anbefaler forsikringsselskapene som regel fullverdi-forsikringen. Har man derimot en mindre gård og mindre driftsbygninger, kan det holde med en førsterisiko- forsikring.

Eiendeler

Under eiendeler inngår gårdens tilbehør, driftsløsøre, avling og varer. Denne forsikringen dekker altså skader på eiendeler som fastmontert melkerobot, fôringsanlegg og lignende. Skader som dekkes er ved brann, vann, tyveri og andre indre og ytre skader (eks. velt, fall og påkjørsel av arbeidsmaskin eller maskinhavari). Hvor mye som dekkes av skaden kommer an på om det er en billig landbruksforsikring eller om premien er økt.

Driftstap

Uforutsette hendelser kan oppstå, og det er også derfor man har forsikringer. Driftstap kan kombineres med de øvrige landbruksforsikringene og er svært fleksibel ordning der man selv velger hvor lang ansvarstid man ønsker. Den kan utvides til å omfatte driftstap pga. driftsstans hos leverandør eller kunde, samt lønn til ansatte utover 14 dager. Det vil si at dersom man har en større gård med flere ansatte kan dette være en fin forsikring å kombinere med andre billig landbruksforskning.

Husdyrproduksjon

På en rekke gårder driver man med melkeproduksjon, fjørfe, storfe, småfe eller andre former for husdyrproduksjon. Noen aktører har også forsikring på hjort, honningproduksjon, lama og avlsdyr, men ikke alle dekker driftstap for disse dyrene. Det kan skje både ulykker og sykdom som kan føre til små eller større driftstap som følger. Ved forsikring sikrer man seg for bortfall av inntekt i perioden dyrene ikke produserer eller erstatning for dyrene. I tillegg dekker forsikringen tyveri, ulykker, sykdom, dyr i karantene, driftstap og naturskade. Det vil si at dersom en del kuer i husdyrproduksjonen ikke produserer nok melk i en periode vil forsikringen dekke dette tapet, uavhengig om det er pga. karantene eller sykdom. De ulike aktørene på markedet operere litt forskjellig der noen har en eller få forsikring overordnet for flere dyr, mens andre tilbyr en og en – altså at an har en for svineproduksjon, en for storfe og så videre.

Planteproduksjon

Forsikringen her dekker produksjon av planter og kulturer, enten som friland eller i veksthus (drivhus). Det vil si at bær, poteter, korn, grønnsaker, vekstmedium, frøprodukter, næring, potter, sprøytemidler og engangsemballasje forsikres. Forsikringen dekker også øvrige skader som brann, tyveri og vannskader, men også naturskader, avlingssvikt, pålegg om karantene, svikt i strømleveransen, skade ved transport og driftstap.

Arbeidsmaskiner

Her inngår alle former for arbeidsmaskiner på hjul eller belte i forsikringen. Denne forsikringen er også fleksibel og man velger stort sett hva man ønsker at skal inngå i den. Ansvarsforsikring er anbefalt dersom maskinene benyttes i trafikk eller der andre går, men det er ikke lovpålagt. Ansvarsforsikring er kun lovpålagt om arbeidsmaskinene er skiltet, altså registret. Den store fordelen med å tegne en ansvarsforsikring er at eieren får erstatning selv om maskinfører har opptrådt grovt uaktsomt og tilbud om psykologhjelp ved trafikkulykker med død eller alvorlige personskade som følge.

Forsikring på arbeidsmaskiner kan dekke maskinskader, bruddskader på motor, drivverk og styring. Kasko erstatter skader ved utforkjøring, velt og kollisjoner man selv er ansvarlig for. Delkasko dekker skader ved brann, tyveri og bruddskader på glass. Førerulykke dekker skader som rammer fører eller medhjelper. Det er også mulig å kjøpe avbruddsforsikring som dekker driftstap på 10 til 30 dagers driftsstans ved skade. Dersom gods skal fraktes for andre, men med dine arbeidsmaskiner, kan man skaffe seg en godsansvarsforsikring som dekker ditt ansvar som eier av arbeidsmaskinen. Under alle disse punktene er det en rekke ting som også ikke dekkes. Dette kan dekkes gjennom kombinasjon med andre forsikringer, men det er derfor viktig å sette seg inn i vilkårene i forsikringen.

Konvensjonelt drift

Driver man konvensjonelt er anbefalte forsikringer på bygninger, eiendeler og husdyr, biler og arbeidsmaskiner, drift og personforsikring for deg og dine ansatte.

Økologisk drift

Dersom man driver med økologisk drift er det noen flere punkter å passe på. Mange forsikringsselskaper gir en billig landbruksforskning i form av å gi ekstra goder og har laget egne forsikringspakker for de med Debio-sertifisering. Dette inkluderer sertifiseringstap, der forsikringsselskapet dekker tapet mellom økologisk og konvensjonelt i perioder hvor man mister miljøsertifiseringen. Videre inkluderer pakkene avlingstap om det et år skulle svikte med avlinger, samt miljøvennlig gjenoppbygging for et er miljøvennlig og energieffektiv bygning.

Som med konvensjonell forsikring inneholder også denne bygninger, eiendeler, husdyr, biler, arbeidsmaskiner, drift og personforsikring.

Billig landbruksforsikring

Å finne den billigste landbruksforsikringen kan være vanskelig. Driver du med gårdsbruk, vet man hvor mye penger og kostnader det er knyttet til en gård. Det gjør det desto viktigere å ha en god landbruksforsikring. Så hvordan kan du egentlig finne den billigste? Svaret er enkelt; å sammenligne vilkår og priser fra flere selskaper.

Pris på landbruksforsikring

Som med alle andre forsikringer er det ulike aktører på markedet. Det er derfor viktig å lese seg opp for å finne hvilket forsikringsselskap som passer akkurat deg. Det er snakk om store verdier på en gård, og derfor utrolig viktig å finne noe som passer. Billig landbruksforsikring finner du ved å sammenligne ulike aktører, der du kan benytte deg av tjenestetorget sitt skjema for et uforpliktende tilbud. I tillegg er det ekstremt viktig å lese gjennom klausulene i forsikringen. Er ikke driften på gården i stil med vilkårene i forsikringen har man ikke forsikringsselskapet i ryggen om en ulykke skulle oppstå.


For å få billigst mulig landbruksforsikring kan ekstrautstyr installeres fordi dette reduserer forsikringspremien. Slike rabatter fås ved FG-godkjenning (Forsikringsselskapenes godkjenningsnevd):
- Brannvarslingsanlegg til landbruk, som for eksempel anlegg levert fra Drengen AS.
- El-kontroll minimum hvert 3 år er et krav for driftsbygning med husdyr og ofte også driftsbygninger generelt. For veksthus krever forsikringsselskapene el-kontroll minimum hvert år for at forsikringene skal gjelde.
- Fyrrom (som flisfyringsanlegg i låven) påvirker ikke årspremien dersom driftsbygningen er godkjent for fyringsanlegg.

Finn din landbruksforsikring

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Billig landbruksforsikring

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@billiglandbruksforsikring.com